° BARKSPADEN °  2020


plats            Skogås, Huddinge

år                 2020

program    7 Parhus - à boa 190  m2

typ               Bostadshus, Generationsboende, Områdesplanering

beställare  Optimala Fastigheter

Vi har fått uppdraget att utveckla ett parhus med generationsboende på sju tomter på samma gata i Skogås i Huddinge kommun. Projektets utmaning var att tomten var starkt kuperad och varje tomt var olik den andra. Resultatet blev att varje fastighet fick en unik anpassning av sutterängplanet, entreplanet.


Utmaningen låg i att göra det enkelt för personer med barnvagn eller rullstol att ta sig från parkeringen till bostadshuset på en begränsad sträcka. Efter en god dialog med kommunen hittade vi olika lösningar som fungerade för varje fastighet. Bostadsenheterna såldes under bygget via ritningar, och idag är alla enheter sålda.