° POLHEM°  2022


plats            Järfälla, Stockholm

år                  2022-underkonstruktion

program    Attefalshus

typ               Nyproduktion

team ark.   Nina Taghavi, Mårten Sylvan

client           Privat


Ett attefallshus som har designats med ett lager betongblock som har fått puts på både insidan och utsidan. Betongstenen har en naturlig andning som ger en behaglig, naturlig luft på insidan. Den agerar också som bärande och isolerande element samtidigt.


I sin enkelhet är den här vita lådan en tolkning av det befintliga huvudhuset, som är klätt i vit puts med vita fönster. Det är en liten arkitekturmässig tillökning för familjen.