° HÄGERSTEN °  2021


plats             Hägersten, Stockholm

år                  2021

program     Attefallshus - boa 30  m2

typ                Gästboende

team ark.    Nina Taghavi, Mårten Sylvan

beställare    Privat


Ett attefallshus behöver inte nödvändigtvis vara placerat på en platt tomt. Genom att tillämpa medelmarknivån kan man placera attefallshuset på sluttande tomter och vinna lite takhöjd, samtidigt som fokus kan läggas på mötet med marken.


Detta var den stora utmaningen med projektet som både entreprenören och beställaren fick arbeta med.

Att placera attefallshuset på en sluttande tomt kan ge en unik och intressant design, samtidigt som det kan ge en mer intima relation till omgivningen och naturen. Genom att tillämpa medelmarknivån kan man också få en bättre utnyttjande av tomtens area och skapa en mer hållbar lösning.