° STUDENTEHEMMET TEMPUS°  2022


plats            Bromma, Stockholm

år                 2022 -under konstruktion

program    Ny fasad & entresituation

typ               Renovering

client           Stiftelsen Nykterhetsförbund

team           Nina Taghavi, Mårten Sylvan och Sonja Rajic

Studenthemmet Tempus är ett studentboende från 60-talet som fått en ny kappa. En ny fasad med nya färger på gavlarna. NTA har tagit fram bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandlingar för detta bostadskomplex och även skyltprogrammet, som är under produktion. Det var av yttersta vikt att bevara känslan från 60-talet och återanvända det som gick att återanvända. Vi ville också förbättra ljuskvaliteten på kvällarna för ökad trygghet med integrerad belysning i fasaden och även i hela området.