1.Nybyggnation

Ombyggnationer

Renoveringar


2.Innredningar
Kontor

Bostäder

3.Områdesplanering

Markplanering

Bostadsområde


"Fick väldigt bra hjälp med två samtidiga projekt under tidspress. Hög tillgänglighet och enkel att prata och resonera med. Tar ett helhetsansvar och levererar alltid vad hon åtagit sig. Rekommenderar!"


Andreas L.

Källa: Hitta.se

Snabb, serviceinriktad och kunnig"


Per B

Källa: Hitta.se

"Duktig och effektiv arkitekt som hjälpt oss med utbyggnad av huset två gånger, samt marklov i trädgård! Rekommenderar!"


Christer C.

Källa: Hitta.se

"Nina är väldigt kreativ som arkitekt, hittar alltid lösningar på tomter där det är svårt att ta fram ett hus som passar. Nästa byggprojekt kör vi igen 100% med Nina."


Fatih Z.

Källa: Hitta.se

"Bra attityd och lösningsorienterad. Lyssnar på kunden. Hög grad av tillgänglighet. Duktig på att hålla tidplan. Alltid väl förberedd inför möten. Sympatisk som person."


Ulf B.

Källa: Hitta.se

Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På
Bygga Nytt, Bygga Ut, Bygga På

Arkitektur

Vi tar oss an alla typer av projekt. Det kan vara hus och fastigheter från 1920 till nyproduktion, eller sekelskifteshus. Varje projekt är unikt och värt en specifik lösning som passar just den platsens förutsättningar, *beställarens önskemål, husets historia, budget och tidsplan.

För att kunna ge er en offert behöver vi ett underlag. Det finns inte en färdig mall som passar för alla projekt. Några av frågorna som reds ut i ett tidigt skede och inför offert är: vad är det ni vill göra? 

Går det att göra enligt detaljplan? 


Vad för slags kartunderlag krävs av kommunen? 

När det här är utrett kan vi ta fram en offert, tillsammans med ett förslag på arbetets upplägg och tidsplan.

Texten nedan vänder sig till dem som vill bygga nytt eller bygga ut och som inte haft något, eller bara något mindre, byggprojekt tidigare. Meningen är att man ska förstå hur en arkitekt ser helheten och sedan själva bestämma hur mycket hjälp man vill ha.


*Beställare

Ett annat ord för kund. De som beställer arbetet. Behöver inte nödvändigtvis vara fastighetsägaren.

Steg 1 

Bygglov


Handlingar som ger tillåtelse att bygga enligt önskemål kallas bygglov. Kommunen där fastigheten är belägen utfärdar detta tillstånd.


Steg 2 

Förfrågningsunderlag


Handlingar som man använder för offerter från leverantörer (t.ex golvmaterial) och entreprenörer (den som ska bygga). 


Steg 3

Bygghandlingar


Handlingar som man använder på bygget, som har tagits fram för att bygga efter.


Steg 1 - Bygglov

Etapp 1 - Fram till att skicka in ansökningshandlingarna till kommunen.


Först och främst behöver vi lära känna platsen och göra det som kallas för uppmätning. Det är kontrollmått som tas på plats för att säkerställa att underlaget stämmer helt överens med verkligheten.

En ritning från 1920 stämmer inte alltid, eftersom att man inte hade samma verktyg då, dessutom kan hus röra på sig med tiden. 


För att till exempel göra en uppmätning av ett rum, behövs fyra olika mått. 

Bredd, djup, takhöjd samt en diagonal för att garantera sig att det man ritar kommer att funka i verkligheten. Om det är viktigt kollar man också fönstrets bredd och höjd och fönsterkarmens höjd och position i rummet. 

°

Därefter ritar vi enligt vår interna design-process, i nära dialog med beställaren och enligt de steg som kommer att föreslås i offerten.

Ett vanligt misstag, utifrån beställarens perspektiv, är att man tror att detta går fort, men design kräver tid och mognad.

Efter designprocessen sker översättningen till bygglovshandlingar enligt kommunens önskemål. När allt detta är klart, skickar vi i beställarens namn in en ansökan om bygglov.

ELEVATION FÖSRLAG
PLAN 1922
PLAN FÖRSLAG

Etapp 2 - Vi har påbörjat processen i dialog med kommunen.


Den här fasen ser olika ut beroende på området där projektet ska byggas, kommun och även handläggare. Det spelar också roll om man söker bygglov eller bygganmälan.  

Efter ett godkänt bygglov, förflyttas projektet från en bygglovshandläggare till en teknisk-handläggare hos kommunen. Här tror ibland beställaren att man får börja bygga direkt  men, vi är bara halvvägs mot ett färdigt bygglov.


För att börja bygga krävs ett startbesked. För att få starbesked kräver tekniska handäggaren ofta en lista på nya handlingar , som som omfattar -

Fram till Etapp 2 är bygglov och bygganmälan nästan desamma. Även här, är ett vanligt misstag, att beställaren tror att det kommer att gå undan, men också ett bygglov kräver tålamod. Man får inte hasta i den här fasen. 

°

konstruktionshandlingar, kanske en energiberäkning, vad för slags värmekälla man har tänkt sig, kontrollplan med mera.


Efter startbesked får man vänta 4 veckor till innan man får börja bygga. Läs fullständig beskrivning på Boverket hemsida. Länk.

Tänk att husen ska överleva oss, och att bygga per definition gör avtryck på jorden. Det är viktigt att man låter det ta den tid det tar, så att man hinner tänka igenom alla olika perspektiv.

Sedan kan bygget påbörjars. 2 år har man på sig att påbörja ett bygglov och 5 år på att avlsuta den.


När bygget är klar, begär man ett slutbesked från kommunen som ger en rätt att börja bruka byggnaden.

Vi finns till hands för att guida och anlitar erfarna partners vid behov.

BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN
BYGGLOVSPROCESSEN

Steg 2 - Förfrågningsunderlag


En del beställare vill ta detta steg i egen regi och andra fortsätter med oss för att ta fram förfrågningsunderlag (FU). Vi tror starkt på att det sistnämnda är det bästa för er och för projektet i det långa loppet. 


Förfrågningsunderlag är både mer specifika och mer detaljerade (t.ex skala 1:20), än de godkända bygglovshandlingarna, som är i skala 1:100.


De här handlingarna beskriver i detalj hur - i det här fallet - badrummet ska se ut. Då tittar vi inte bara på en illustrativ planritning utan också på en detaljerad elevationsritning med alla fyra väggar, tak och golv.

Vad är det för kakel, klinker, fog, wc-stol, blandare osv. Frågor som besvaras är exempelvis hur vi ska belysa rummet och med vilka armaturer. 


Förutom att ni får en mer sanningsenlig offert från entreprenörerna, kommer ni att råka ut för avsevärt färre överraskningar under den dyrbara byggtiden. Ni behöver inte bevaka arbetet och stå på plats och peka. Allting är är redan inritat.


Det här leder till ett tryggare och mer genomarbetat designkoncept, från första skissen och hela vägen in i val av fogarnas färg och storlek.

Misstagen på bygget med entreprenören blir färre och ni sparar tid och pengar. Ni får en mer sanningsenlig prisbild från början. 


Vi anser att hållbarhet även gäller människors välbefinnande i den byggda miljön, som vi ju påverkas av. Vissa kritiska val kan minimera avtrycken globalt.


I designfasen finns det andra parametrar att ha med sig, exempel hur man använder sig av det naturliga dagsljuset för att få naturlig uppvärmning, hur vi positionerar huset på platsen osv. 


Vi strävar efter en balans mellan välmående, estetik och funktionalitet.

Steg 3 - Bygghandlingar


Steg 2 klarnar allt eftersom offerterna kommer in,  prisbilden förtydligas och entreprenörer knyts till projektet. Här sker en viktig dialog mellan alla berörda parter som bidrar med sin särskilda expertis.


För att projektet ska flyta på smidigt, ser arkitekten till att ta tillvara på det bästa från alla inblandade, men utan att förlora kontakten med den ursprungliga idén. Ju fler offerter man har samlat in, desto närmare kommer man slutpriset. Det kan vara ett annat sätt att undvika överraskningar under bygget. 

Innan det blir byggstart, kan det bli fråga om att anpassa ritningarna vid behov. Då ändrar man ritningens titel från förfrågningsunderlag till bygghandling. Vet man till exempel vilket golv som ska in (man har fått en offert på flera och valt att gå vidare med en av dem) och vet man exakt vilken bredd och längd det har, då ska förfrågningsunderlaget uppdateras till det golv man vet ska köpas och sättas in. 


Under bygget, när stommen är satt, kan ytterligare några kontrollmått tas. Blev det som det var ritat?

Även bygghandlingar kan behövas uppdateras allteftersom.

Man kan se bygget som något organiskt, där mycket sker på plats och en hel del frågor behöver lösas under tiden. I det här skedet finns vi tillhands och gör platsbesök vid behov eller enligt överenskommelse, och bistår löpande med information.


Vi bollar nya tankar och idéer som kan uppstå under arbetets gång då man börjar se resultat. Det kan också visa sig att både mindre och större ändringar behöver göras.


Vi uppdaterar handlingarna så länge det behövs, så att man hela tiden arbetar med rätt underlag. 

Slutbesked


När bygget är klart, sker en slutbesikning av en kontrollansvarig och nya handlingar kan behöva tas fram. Entreprenörerna bistår med egenkontroller och certifikat, en sotare kanske har varit där och bistår med sitt intyg.

Om det har skett några ändringar på arkitekt-handlingarna, de tidigare bygglovshandlingarna, behöver de uppdateras och skickas in till kommunen, så att de ser vad som faktiskt blev.

De handlingarna kallas för relationshandlingar.

När allting är färdigt, skickar kommunen ett dokument som säger att det klart, vilket också kallas för slutintyg.

Sammanfattning


Som beställare kan man välja att bara ta hjälp under etapp 1.


För att säkerhetskälla kvaliteten och ett lyckat projekt rekommenderar vi att vi följs åt hela vägen. 

Ett annat alternativ är att ta kontakt med oss då den första etappen är klar, för att få hjälp med resten.


Ytterligare ett alternativ är att vi bara hjälper till med en begränsad del av projektet, som det ovannämnda badrummet.

Det händer ibland att man fastnat i etapp 1, oftast i dialog med kommunen.


NTA kan bidra med nya perspektiv som lossar på knutarna och bistå med handlingar i den form som kommunen efterfrågar.

Ibland är det som behövs bara samtal och konsultation.

Inredningsarkitektur

Något förenklat tänker vi här att alla ändringar som innebär en förändring på insidan av ytterväggarna, det vill säga innanför fasaden, faller under denna kategori.


Inredningsarkitektur är mångsidigt, komplext och mycket mer än bara det som beskrivs nedan eller den bilden som ges av svenska inredningstidningar och bloggar.

För att ge en bild av hur vi arbetar kan ni läsa några exempel projekt nedan. Är inrednings förändringar bygglovspliktiga? Både ja och nej.


Ja, om man ändrar väsentligt karaktären av miljön, samt ändrar i bärande stommen. Större ändringar i badrum och kök kan behövas tas med hos kommunen.

Samt om man vill ändra funktionen av ett exempelvis garage till boyta, det gäller även om du inte vill ändra något i fasaden.


Det bästa är att ringa och fråga hos kommunen och se hur dom förhåller sig till just det specifika projektet.

Hyresgästanpassning


Här är det fråga om designkoncept som ska anpassas till nya lokaler för en redan existerande verksamhet eller ett företag. Det kan vara ett franchise-företag eller liknande, exempelvis nike, som öppnar en ny lokal.

Förenklad, kan man säga att grundkonceptet är redan satt och vi gör översättningen av själva konceptet till faktiska förslag av färger, möbler, snickeri, textilier, armaturer och så vidare som är specifik och anpassad till kunden och deras lokal, budget och tidsplan.

Bostadsområdes Planering

NTA har stor erfarenhet av områdesplanering för större bostadsområden. Det vanligaste är att vi tar fram en husmodell som ska implementeras i området, men man kan också komma till oss med en färdig modell som vi arbetar in i tomten.


Vi fokuserar på planering av en eller flera fastigheter och inte en stadsplan med exempelvis förslag på detaljplan. Vi gör områdesplanering och inte stadsplanering.

Vi fokuserar på hur huset ska stå på det ena eller andra sättet, hur de ska förhålla sig till varandra, hur man kör in och var parkeringen ska vara, vilken nivå husen ska byggas på och hur vi hanterar dagvatten, och hur vi ska belysa området, med mera.

Vi planerar en helhetsbild för området, inklusive vilken känsla som ska förmedlas, vilka som ska bo här, hur byggnaderna ska sättas i relation till varandra,

i relation till solen och till tomtens naturliga terräng, med mera. Vi tittar på dessa och fler frågor när vi ritar området enligt vår interna designprocess.

Det är viktigt att tänka på det liv som ska utspelas här och att skapa platser där man kan dra sig undan, njuta av utsikten, solen och grannskapet, eftersom det spelar roll för vår miljö och för att skapa socialt hållbara platser. Det kan vara avgörande för om man vill bo kvar länge på en plats eller inte.