° OFFICE DEVELOPMENT °  2019


plats           Gärdet, Stockholm

år                 2019

program    178  m2

typ               Inredning Kontor

team ark.   Nina Taghavi

beställare  Office Development

foto             Anton Lindström 

Kontorsinredning på Gärdet. Ett tidigt projekt för oss, där vi fokuserade på att skapa en ny arbetsmiljö för ett kontor som vuxit snabbt. Vi utvecklade ett inredningskoncept som speglade företagets anda och energi, tillpassat deras lokaler. Vi skapade och producerade egna möbler och hade ett nära samarbete med finsnickaren. Tanken var att inredningen ska kunna följa med och anpassas till deras nästa lokal när de växer ut den här också. Entreprenören, snickaren och även sömmerskorna var involverade från tidigt skede.